สรุป 11 สิ่งใหม่ใน Laravel 5.5

เดือนนี้ (ส.ค. 2017) Laravel ได้ออกเวอร์ชั่นเป็น 5.5 เรียบร้อยแล้ว จากการเข้าไปอ่านในบล็อก https://laravel-news.com/category/laravel-5.5 พบว่ามีหลายๆ สิ่งที่แปลงแปลงเยอะเหมือนกัน ผมจึงขอสรุปเป็น 11 สิ่งใหม่ได้ดังนี้LTS (Long Term Help) จะมีการดูแลเรื่อง bugs ให้ 2 ปี และดูแลในเรื่องความปลอดภัยให้ th...

Read More Twitt Post Share Post

Inbound Email in Laravel

I lately wanted the power to receive emails and course of attachments on those emails. I really like Mailgun for the sending of transactional e-mail, so once I wanted to process incoming mail I began digging into Mailgun nearer and realized their powerful inbound routing e mail options! Come alongsi...

Read More Twitt Post Share Post

Caching in Laravel

La nostra applicazione è talmente popolare che il server non ce la fa a gestire migliaia di pagine.Ogni richiesta della pagina è una query al db, il server rallenta, poi va in crash. Numerous le soluzioni:un server più potente, refactoring del codice, caching delle question. Il servizio di caching o...

Read More Twitt Post Share Post

Laravel v5.4.33 released

[unable to retrieve full-text content]

Read More Twitt Post Share Post

Tutorial 5: How to Build a Laravel 5.4 JWT Authentication API with E-Mail Verification

In my final tutorial, we created an API that lets the consumer register and instantly logs the consumer in after registration. For this tutorial, we will probably be including e-mail verification, in contrast to the earlier tutorial, the consumer should affirm their e-mail handle before with the abi...

Read More Twitt Post Share Post

Earthquake Stream & Laravel Horizon

When Taylor Otwell teased Horizon what looks like a yr in the past at Laracon On-line I envisaged one thing unlikely to be one thing I needed. How flawed I was. Horizon is a queue administration answer for Laravel; and ️I ❤ it!https://earthquake.streamI tweeted about it and obtained 20 thousand view...

Read More Twitt Post Share Post

Sr. PHP MVC Software Developer

Position & Duties Sr. Developers at LoadSys take pleasure in totally different challenges day by day while working on 2-3 tasks on a weekly foundation. While having the good thing about working distant, you're still working with a small group of other group members, all making an attempt to supp...

Read More Twitt Post Share Post

How to reuse Laravel validator internal methods in your custom validation rules?

Laravel supplies us a simple means so as to add our custom validation rules. In accordance with documentation, all you must do is to call prolong technique on Validator facade in AppServiceProvider boot technique.Validator::prolong('foo', perform ($attribute, $value, $parameters, $validator) return...

Read More Twitt Post Share Post

Embed anywhere CMS (works everywhere) – sponsor

Simply add content material administration anyplace in your website Component IO allows you to avoid infinite back-and-forth work when your group needs to make modifications to content material on your web site. It’s a modular, component-based content material administration system that is straightf...

Read More Twitt Post Share Post

My most recent challenging learning experience

Learning is a continuous process to let one broaden their information and everyone is confronted with challenges throughout this process, it may well turn into an enormous obstacle in case you are not persistent sufficient.As an aspiring software developer continuous studying is inevitable to mainta...

Read More Twitt Post Share Post
Build Your idea with Laravel

Get your Laravel Project to speed starting from $50.00